Pojęcia artystyczne

Kiedyś Tadzio, zwany Pogonem, po kilku kieliszkach czystej wódki zadumał się na dobrą chwilę, a następnie zdecydowanym, ale jednak pytającym t...

Read More

Chciałbym być latawcem

Reżyserzy teatralni mają inklinacje do używania drabin jako symboli. Jeden reżyser, Adam Hanuszkiewicz, użył tego stopniowanego przedmiotu w cel...

Read More

Mont Blanc jako pojęcie